VAD VILL DU VEJTE?

människorna

HÄLSA | UTBILDNING | ARBETE | INKOMSTER | INVANDRING

VERKSAMHETERNA

HUR MÅNGA SKOLOR & FÖRSKOLOR FIINNS DET? HUR MÅNGA JOBBAR DÄR?

EKONOMIN

HUR FÖRDELAS REGIONENS BUDGET? ÖVERSKOTT ELLER UNDERSKOTT?

3,4%

ÖPPEN ArbetslösHET

(riksgenomsnitt: 4,6%)

invånare

80%

bredbandstäckning

536

SOLTIMMAR

(1:a plats. Källa: SMHI)

INTERAKTIV DATA: 
Jämför med andra län & KOMMUNER

Jämför hur utvecklingen på Gotland ser ut jämfört med andra län. Välj vad du vill jämföra genom att klicka på rubriken vid respektive axel.