GOTLÄNNINGARNA

FAKTA OM

Människorna som bor på ön

NÄSTAN 60 000 människor bor på Gotland. Fram till 1990 ökade befolkningen i samma takt som riket i övrigt. Därefter följde 15 år av minskade befolkning. Sedan 2007 har befolkningen återigen ökat och var 2017 högre än någonsin.

Gotlänningarna har något kortare utbildning och  tjänar lite mindre än riksgenomsnittet. Men å andra sidan bor de på Gotland.

GRUNDFAKTA

HÄLSA & VÄLFÄRD

JOBB & UTBILDNING

1
BEFOLKNING

Gotlands befolkning är större än någonsin.