Utbildning

UTBILDNINGSNIVÅN STIGER

UTBILDNINGSNIVÅN I BEFOLKNINGEN STIGER.  Åtta av tio gotlänningar har idag minst en gymnasieexamen, Andelen av befolkningen som har en avklarad högskoleexamen har ökat från 21 till 29 procent sedan 2002.  Gotland ligger dock lägre än riket i genomsnitt. Sex procent, drygt 2000 personer  över 16 år saknar en fullständig grundskoleutbildning.

MEN ANDELEN SOM STUDERAR VIDARE LIGGER STILL.  Andelen som inom tre år har gått vidare från gymnasiet till högskola har däremot inte sett en ökning under se senaste 20 åren. Idag går tre av tio gymnasieelever direkt vidare till universitet och högskola. Det är betydligt lägre än genomsnittet i riket.