HÄLSA

Människorna på ön

Knappt 60 000 människor bor på Gotland. Fram till 1990 ökade befolkningen med 0,3 procent per år, i samma takt som riket i övrigt. Därefter följde 15 år av minskade befolkning. Sedan 2007 har befolkningen återigen ökat och var 2017 högre än någonsin.

Inkomster

Gotlänningarna tjänar mer än tidigare, men inkomsterna är lägre riket.

Befolkningsstruktur

Befolkningen på Gotland är äldre än de flesta andra delar av landet.

In- och utflyttning

Hur många har flyttat till och från ön?